10 tips när du skriver uppsats

Redovisningsspecialisten och ekonomichefen tipsar31 aug 2021

Att skriva uppsats kan vara en underbar, otroligt lärorik och ibland mödosam resa. Vår redovisningsspecialist Eva Törning och ekonomichef Daniel Forsgren har satt ihop 10 tips när du ska skriva uppsats inom ekonomi, som kan vara bra att tänka på och som kan göra vägen till färdig uppsats lite lättare.

 1. Val av ämne
  Var genuint intresserad av ämnet – du ska lägga mycket tid på det (se tips på ämnen längre ner)! Med detta följer att du måste vara ordentligt påläst, intervjupersonen ska inte behöva förklara grunderna i ämnet för dig.

 2. Bredda dina vyer!
  Ämnet får inte vara för smalt – du ska kunna intervjua företag/revisorer/redovisningskonsulter m.fl. om det och dra slutsatser.

 3. Hur kan du använda ditt ämnesval?
  Om du exempelvis vill bli revisor är det lämpligt att skriva om redovisning eller revision. Om du vill göra karriär som revisor kan det även vara ett bra alternativ att välja en revisionsfråga, tex. rotationsregler eller någon oberoendefråga som ämne, snarare än revisionsföretagens branschfrågor. Ett sådant ämnesval kan bidra mer till den kunskap som du behöver för att få mer erfarenhet och bli en bättre revisor. Vill du göra karriär inom redovisning eller revision kan det vara lämpligt att undersöka hur olika redovisningsnormer efterlevs och vilka effekter de får; har IFRS 15 får några effekter på intäktsredovisning och vad har hänt när IFRS 16 införts; hur mycket har företagens balansräkningar svällt och har deras beteende ändrats? Oavsett inom vilken gren inom ekonomi som du vill inrikta dig på så finns det alltid ett intresse av att veta "hur de andra gör". En sådan genomgång kan också göras för en viss bransch som du är intresserad av.

 4. Skippa "avslöjanden" som ämne
  Publikfriande ämnen som att avslöja "manipulation" eller att förvränga siffror gör att det blir mycket svårt att hitta intervjupersoner eftersom de flesta vill göra rätt.

 5. Undik att skriva om metoder som ännu inte publicerats
  Om du vill skriva om en ny företeelse, exempelvis ett nytt sätt att redovisa eller ett nytt regelverk, tänk på att specialisterna ligger långt före företaget (som ska tillämpa) och revisorerna (som ska revidera på det sätt som det tillämpats). Skriv inte om normer och liknande som ännu inte publicerats, exempelvis från IASB. Väldigt få intervjupersoner vill spekulera i vad som skulle kunna publiceras.

 6. Förberedelse is key
  Eftersom intervjuer med revisorer och redovisningskonsulter innebär att de tar av sin tid och ger till dig i stället för att arbeta med sina kunder så måste du vara väl förberedd och genomföra intervjun effektivt. Skicka gärna ut frågorna i förväg. Var noggrann med att formulera dig väl och precist när du skriver, en slarvig text tar mycket tid för den intervjuade att rätta till om personen begärt att få läsa din sammanfattning av intervjun (om inte bör du erbjuda detta för att försäkra dig om att du uppfattat svaren rätt). Ett bra intryck från intervjun och en god skriftlig förmåga kan bidra till möjligheter till framtida anställning.

 7. Strukturera intervjuer och enkäter
  Om du skriver på våren är det mindre lämpligt att lägga in intervjuer med revisorer eftersom de har extremt mycket att göra då. Undvik även enkäter som tar för lång tid att fylla i, det ger en låg svarsfrekvens. Tänk på att digitala enkäter som skickas ut via mejl riskerar att försvinna i inkorgen eller läggas som spam. Det är därför viktigt att du är aktiv och bevakar svarsfrekvensen. De frågor som ställs i enkäten måste gå att svara på så om du vill ställa en fråga utifrån exempelvis en bestämmelse enligt ISA så måste du vara övertygad om att beteende är tillåtet enligt ISA och även citera bestämmelsen för att spara tid för den som ska svara på frågan. Även "omöjliga" frågor ger låg svarsfrekvens.

 8. Säkra din info med följdfrågor
  Var ödmjuk inför att nuvarande redovisnings- och revisionsstandarder ger många möjligheter till egen tolkning och ställ därför gärna många följdfrågor.

 9. Följ upp dina intervjuer 
  Be även om möjligheten att återkomma med följdfrågor. Om du intervjuat ett antal personer kan någon ha en motsatt uppfattning och det kan då vara lämpligt att följa upp denna.

 10. Få chansen att synas i tidningen Balans
  Sammanfatta uppsatsen och skicka in den till tidningen Balans så kan den bli publicerad, vilket du kan lyfta upp i ditt CV. Du hittar adresser och skrivregler på FAR:s hemsida. Kom ihåg att skicka din färdiga uppsats till dina intervjupersoner.

Osäker på vad du ska skriva om? Vi har sammanställt de uppsatsämnen som var främst förekommande under senast året inom revision respektive redovisning. Förhoppningsvis kan dessa fungera som inspiration vid val av ämne!

Revision

 1. Digitaliseringens påverkan på revisionen
 2. Covid 19 påverkan på revisionen
 3. Avskaffande av revisionsplikten (frivillig revision) effekter osv. (Det har ju gått 10 år sedan avskaffandet och verkar därför vara populärt att göra en uppföljning av olika slag.)
 4. Big Data-analys och dess påverkan på revisionerna och revisorsrollen
 5. Kvinnors möjligheter inom revisionsbranschen

Redovisning

 1. Immateriella tillgångar generellt inom ämnen såsom aktivering av balanserade utvecklingsutgifter, nedskrivningsprövning av immateriella, allokering av immateriella övervärden vid förvärv såsom goodwill osv.
 2. Hållbarhet
 3. Covid 19 påverkan på redovisningen
 4. Digitaliseringens påverkan på branschen och arbetet
 5. Specifika IFRS standarder främst IFRS 9, IFRS 15 och IFRS 16

 Stort lycka till!