Osäker på hur du skriver ett CV? 

Vår nedladdningsbara CV-mall09 jul 2020

Här kommer en mall som du kan använda i sin helhet eller ta inspiration ifrån – ladda ner mallen här!