"Att hjälpa verksamheter att växa i en entreprenörskultur som vår innebär stora möjligheter"

Stockholm

Pernilla Zetterström Varverud

Auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist

27 okt 2020

Stoltheten över det Grant Thornton står för, stora utvecklingsmöjligheter och en entreprenörskultur där alla är viktiga. Pernilla Zetterström Varverud reflekterar över varför hon fortsätter att välja Grant Thornton och hur den egna utvecklingsresan sett ut. En hunger för ständigt lärande och frågan ”vad känner jag stort engagemang för” har tagit henne från rollen som revisorsassistent till auktoriserad revisor, branschledare och hållbarhetsspecialist

- Jag har alltid känt att det här företaget är för mig. Jag känner en stolthet över det vi står för och vi kompletterar varandra med våra affärsområden. Det gör att vi kan följa våra kunder på hela deras tillväxtresa, och vi får starka affärsrelationer med dem. Vi har en bra kultur där vi ser människan bakom och vi tar hand om varandra. Här är alla viktiga, säger Pernilla.

Entreprenörsanda, glädje och stora utvecklingsmöjligheter

Pernilla är en nyfiken teamspelare som ständigt är i rörelse - förvaltning är inte hennes grej. Hon nyttjar bredden i Grant Thorntons verksamhet och låten glädjen visa vägen.

- Vi har en entreprenörsanda som jag gillar, här får jag vara med och bidra till utveckling. För andra och mig själv. Vid vägval i min utveckling har jag reflekterat kring hur jag kan göra skillnad för kunder och kollegor och utgått från frågan "vad känner jag stort engagemang för?" Det passar mig bra, jag vill inte vara styrd av organisationsscheman. När jag låter glädje styra och känner att jag bidrar i ett större sammanhang hamnar jag alltid rätt, säger Pernilla.

Både chefer och familj har pushat och tydligt visat: "Våga – klart du klarar det!" och för Pernilla är självledarskapet också viktigt. Hon söker proaktivt information och inspiration för att utvecklas.

- Att hjälpa verksamheter att växa i en entreprenörskultur som vår innebär stora möjligheter. Självledarskap handlar om att driva sin egen utveckling inom ramen för detta, att vara nyfiken och modig och hitta sin egen motor. Jag sitter inte och väntar utan söker feedback för att utvecklas. Jag är nyfiken på människor, på vår framtid, på våra kunder, på våra tjänster – helt enkelt nyfiken på vad livet har att erbjuda. Och jag tycker om att utvecklas tillsammans med andra. Mina egna glasögon är ju bara ett perspektiv.

Hållbarhet och hållbar tillväxt - esjälvklar del av Grant Thorntons affär 

Hållbarhet är integrerat i Grant Thorntons affär. Pernilla konkretiserar vad det innebär och förtydligar begreppen hållbarhet och hållbar tillväxt.

-Vår vision är att verka för ett välmående näringsliv i Sverige och att integrera hållbarhet i ett företags affärsstrategi handlar till syvende och sist om ökad konkurrenskraft. Hållbar tillväxt handlar om att växa på ansvarsfullt sätt – att stärka positiva avtryck och minimera negativa. Att ta ansvar för långsiktig överlevnad och hur verksamheten påverkar människor, miljö och samhälle.

Att arbeta med hållbarhet i rollen som revisor och rådgivare handlar om helhetsperspektiv, risker och möjligheter.

-Som revisor och rådgivare behöver vi förstå företagets verksamhet, och hållbarhet är en del av detta. Det handlar om att ta ett helhetsperspektiv och förstå bolagets affärsrisker och möjligheter. Enkelt uttryckt är strategiskt hållbarhetsarbete all riskhantering som syftar till att företaget ska överleva på lång sikt och fortsätta generera vinst och därför bör revisorn eller rådgivaren skaffa sig kunskap och förståelse kring hur företaget arbetar med dessa frågor. Många av företagens intressenter ställer också krav utifrån olika hållbarhetsaspekter – miljömässiga, sociala och ekonomiska - och revisorn eller rådgivaren bör ha kunskap om hur det påverkar styrningen av företaget. De ökade kraven från intressenterna leder till att affärsriskerna och möjligheterna ständigt förändras. Företagen måste hänga med för att vara relevanta framöver och det kan vi stötta i. Sedan ställs det också ökade krav på rapportering inom hållbarhetsområdet och där kan vi guida rätt kring de ökade kraven och också öka trovärdigheten till rapporteringen genom att granska den.

Att erbjuda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv – ett av Grant Thorntons affärsmål

Utöver att integrera det hållbara perspektivet i kunduppdrag finns det också för Grant Thorntons medarbetare, i form av ett affärsmål kopplat till förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det är flera delar som är viktiga här, och olika saker viktas olika av olika individer. För Pernilla är ett hållbart arbetsliv i en högpresterande miljö som revisions- och rådgivningsbranschen starkt kopplat till glädje och att ta hand om sig själv och andra.

- Ett hållbart arbetsliv är ibland svårt att uppnå. För mig är det avgörande att känna att det jag gör är roligt och att jag bidrar till förbättring – och då är det värt stundtals många timmar. Jag får ju så mycket tillbaka. Mitt motto är att göra ett bra jobb här och nu – det jag gör ska ge en bra magkänsla, det ska inte göras på bekostnad av någon annan. Sedan är återhämtning jätteviktigt, och vår årsarbetstid möjliggör längre perioder av ledighet. I vardagen återfår jag också balansen genom träning och skogspromenader med min familj som även inkluderar två hundar.