10 tips vid val av uppsatsämne

Att skriva uppsats kan vara en underbar, otroligt lärorik och ibland mödosam resa. Vår redovisningsspecialist Eva Törning och revisionschef Daniel Forsgren har satt ihop 10 tips inför ditt val av uppsatsämne inom ekonomi som kan vara bra att tänka på och som kan göra vägen till färdig uppsats lite lättare.

  1. Var genuint intresserad av ämnet – du ska lägga mycket tid på det!

  2. Tänk på hur du kan använda ditt ämnesval; om du exempelvis vill bli revisor är det lämpligt att skriva om redovisning eller revision. Om du vill göra karriär som revisor kan det även vara ett bra alternativ att välja en revisionsfråga, tex. rotationsregler eller någon oberoendefråga som ämne, snarare än revisionsföretagens branschfrågor. Ett sådant ämnesval kan bidra mer till den kunskap som du behöver för att få mer erfarenhet och bli en bättre revisor.

  3. Ämnet får inte vara för smalt – du ska ju kunna intervjua företag/revisorer/redovisningskonsulter m.fl. om det och dra slutsatser.

  4. Om du skriver på våren är det mindre lämpligt att lägga in intervjuer med revisorer eftersom de har extremt mycket att göra då. Undvik även enkäter som tar för lång tid att fylla i, det ger en låg svarsfrekvens. De frågor som ställs i enkäten måste gå att svara på så om du vill ställa en fråga utifrån exempelvis en bestämmelse enligt ISA så måste du vara övertygad om att beteende är tillåtet enligt ISA. Även ”omöjliga” frågor ger låg svarsfrekvens.

  5. Om du vill skriva om en ny företeelse, exempelvis ett nytt sätt att redovisa eller ett nytt regelverk, tänk på att specialisterna ligger långt före företaget (som ska tillämpa) och revisorerna (som ska revidera på det sätt som det tillämpats). Skriv inte om normer och liknande som ännu inte publicerats, exempelvis från IASB. Ingen intervjuperson vill spekulera i vad som skulle kunna publiceras.

  6. Undvik publikfriande ämnen som att avslöja "manipulation" eller att förvränga siffror. Sådana ämnen gör att det blir mycket svårt att hitta intervjupersoner eftersom de flesta vill göra rätt.

  7. Var ödmjuk inför att nuvarande redovisnings- och revisionsstandarder ger många möjligheter till egen tolkning och ställ därför gärna många följdfrågor.

  8. Eftersom intervjuer med revisorer och redovisningskonsulter innebär att de tar av sin tid och ger till dig i stället för att arbeta med sina kunder så måste du vara väl förberedd och genomföra intervjun effektivt. Skicka gärna ut frågorna i förväg. Var noggrann med att formulera dig väl och precist när du skriver, en slarvig text tar mycket tid för den intervjuade att rätta till. Ett bra intryck från intervjun och en god skriftlig förmåga kan bidra till möjligheter till framtida anställning.

  9. Be om möjligheten att återkomma med följdfrågor. Om du intervjuat ett antal personer kan någon ha en motsatt uppfattning och det kan då vara lämpligt att följa upp denna.

  10. Sammanfatta uppsatsen och skicka in den till tidningen Balans så kan den bli publicerad, vilket du kan lyfta upp i ditt CV. Du hittar adresser och skrivregler på FAR:s hemsida. Kom ihåg att skicka din färdiga uppsats till dina intervjupersoner.


  Redovisningsspecialist Eva Törning och Revisionschef Daniel Forsgren.