"Det är utmanande och jag utvecklas ständigt genom att jag tar mig an nya och främmande arbetsuppgifter, men det är samtidigt också väldigt roligt!"

Malmö

Youssef Madhoun

Senior Associate Assurance

19 apr 2021

Hej Youssef! Du arbetar som revisor hos oss, vad innebär det?

Jag började jobba med revision på Grant Thornton i Malmö augusti 2019 och har utvecklats väldigt mycket under min tid här. I början fick jag främst assistera mina kollegor i de team jag ingick i men idag är jag mer självgående och har mycket kundkontakt. I de mindre revisionsteamen är jag den närmsta länken till kunden och är ansvarig för att se till att allt flyter på genom löpande dialoger, inbokning av möten, efterfråga underlag och praktiskt genomföra granskningen. Som revisorer är vår uppgift att, för våra kunder, vara en oberoende part som årligen granskar deras finansiella rapporter och lämnar en revisionsberättelse. Revisionerna kan se väldigt olika ut beroende på kundens bransch och storlek. Men det som är gemensamt för samtliga revisioner är att vi som revisorer skall utföra granskningsåtgärder och inhämta tillräckligt med information för att i revisionsberättelsen, i all väsentlighet, styrka bolagets finansiella rapporter.

En revision av ett större företag sträcker sig ofta över flera månader och inkluderar olika moment beroende på tidpunkt. Under hösten och vår lågsäsong fokuserar vi på förvaltningsrevision som innebär att vi analyserar bolagets räkenskaper för att identifiera avvikelser och granskar förvaltningen av bolaget, detta genom kartläggning av kundens rutiner samt testning av dessa. Detta sker oftast innan räkenskapsåret är slut. Strax efter julledigheten drar vår högsäsong igång och det är i samband med att våra kunder har färdigställt sina bokslut. Under våren och högsäsongen ägnar vi främst oss åt bokslutsgranskning som innebär att vi stämmer av bokslutet mot underlag och utför olika granskningsåtgärder. Slutligen granskar vi kundens årsredovisning innan denna undertecknas och i vissa fall publiceras.

Som ni hör är rollen varierande och varje dag olik den andra vilket ger mig utrymme att forma mina egna dagar. Rollen som revisor på Grant Thornton kräver självledarskap, det är upp till mig att se till att mina arbetsuppgifter blir klara samt löpande rapportera till den som är uppdragsansvarig i teamen. Eftersom jag ingår i flera olika kundteam samtidigt där teamen är olika stora beroende på hur stor kunden är, får jag ta olika roller beroende på hur teamet är utformat. Det gäller att lägga en bra planering och under våra arbetsintensiva perioder blir det många dagar ute hos kund.

Vad tycker du är roligast och mest utmanande i din roll?

Det roligaste är det ägandeskap jag får ta samt de varierande arbetsdagarna. Jag sökte mig till revision för att jag ville ha en roll där jag får ta mycket ansvar och driva mina arbetsuppgifter själv vilket jag upplever att jag tidigt fått göra här på Grant Thornton. Som nyanställd blev jag tidigt involverad i olika revisionsteam och fick vara med och driva revisionen framåt.

Det mest utmanade i rollen som revisor är just ägandeskapet samt nya och utmanande arbetsuppgifter. Det kräver att jag behöver tänka till, ställa frågor och söka svar. Det är utmanande och jag utvecklas ständigt genom att jag tar mig an nya och främmande arbetsuppgifter, men det är samtidigt också väldigt roligt!

Vad har du för tips till någon som är intresserad av en karriär som revisor?

För att trivas i detta yrke och i denna bransch är det fördelaktigt om du som person tycker det är kul att dagligen arbeta med siffror, arbeta med och hjälpa kunder, stötta och peppa kollegor i en varierande arbetsmiljö.

Mitt tips är att delta på sociala events under studietiden för att bygga nätverk, träffa olika företagsrepresentanter och lägga till de du träffar på LinkedIn. På så sätt kan du få en känsla för hur de olika revisionsbyråerna skiljer sig åt och vad som är viktigt för dig. Sök dig till en arbetsgivare som du själv kan identifiera dig med!

Vill du jobba hos oss? Våra rekryterare har samlat sina bästa rekryteringstips om vad du kan göra för att öka din chanser till anställning hos oss. Du kan även spana in våra lediga tjänster.