”Det är superviktigt att arbetsgivare jobbar aktivt med jämställdhet” 

  

Examensarbete: Jämställdhet27 nov 2017

Studenterna Laura Seredyte och Lisa Lindahl tycker att jämställdhet är lika viktigt som aktuellt. Därför valde de att skriva sitt examensarbete på ämnet och de riktade in sig specifikt på kvinnors avancemang, med Grant Thornton som case. Nu har de båda precis kommit ut i arbetslivet, och de menar att jämställdhetsarbete är en av de viktigaste aspekterna för studenter i valet av framtida arbetsgivare.

-          Enligt oss, och de i vårt nätverk, är ett företags kultur och värderingar det allra viktigaste på en arbetsplats. Vi skulle aldrig valt en arbetsplats som inte delar våra värderingar, framförallt gällande jämställdhet och ett aktivt jämställdhetsarbete.

Laura och Lisa menar att den viktigaste jämställdhetsfrågan just nu är kvinnors avancemang.

-          Många företag anses vara jämställda när det kommer till antalet anställda på en arbetsplats, men det är fortfarande fler män på höga positioner. Varför pratar man idag om ”kvinnliga ledare” och inte bara ”ledare”? Ledarskap och chefskap är än idag förknippat med män, trots att vi kommit en bit på vägen, och det är något vi verkligen måste fortsätta jobba med. Detta känns också extra relevant för oss två som precis kommit ut i arbetslivet och vill kunna avancera så småningom.

I sin uppsats undersökte de specifikt Grant Thorntons arbete med jämställdhet. De intervjuade elva medarbetare, på juniora och seniora nivåer, nyanställda yngre likväl som äldre chefer och partners. Intervjupersonerna jobbar i Stockholm eller Örebro.

-          Det har varit ett väldigt spännande och lärorikt ämne att undersöka, där vi i researcharbetet blivit både negativt och positivt överraskade gällande hur det ser ut i revisionsbranschen idag när det kommer till kvinnors avancemang. Vi har också blivit väldigt glada av att undersöka just Grant Thornton, det har gett oss framtidstro.

Laura och Lisa kom bland annat fram till att företagsledningen har ett stort ansvar i jämställdhetsfrågan, att de visar engagemang och driver frågan framåt. Deras undersökning visar också att det tidigare funnits hinder för avancemang, men att det inte längre upplevs så tack vare ett aktivt förändringsarbete. Även coachning och stöttning har varit betydelsefullt. Studien lyfter också fram att även om Grant Thornton kommit långt inom vissa områden, så finns det arbete kvar att göra gällande jämställdhet.

-          Det är lärorikt att studenter belyser vårt företag utifrån ett externt perspektiv. Arbetet bidrar till nya insikter för oss och dialog med studenter som är en viktig intressent, säger Linda Mannerby, Head of Sustainability, Grant Thornton.